Publikováno: 30. 11. 2022

Vedoucí Výskumno-vývojového oddelenia

Slovenské centrum dizajnu (Slovenské múzeum dizajnu)

@scd.sk

Slovenské centrum dizajnu vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucího výzkumně-vývojového oddělené Slovenského centra dizajnu.

Kvalifikační předpoklady:

  • VŠ vzdělání II. stupně v odborech dizajn, vizuálna komunikace, multimédia, kulturní studia a uměnovědy a příbuzné disciplíny praktického anebo teoretického zaměření
  • VŠ vzdělání III. stupně vítané
  • praxe v oblasti kulturního a projektového manažmentu povinná
  • zkušenosti s fundraisingem, PR a vydávaním publikací vítané
  • předpoklad pre samostatnou vyzkumnou činnost
  • způsobilost na propojení základního a aplikovaného výzkumu s činností jiných odborných pracovišť (napr. SAV a pod.)

Uzávěrka přihlášek: 14. 12. 2022, 15.00 h

Kontakt: lenka.obselkova@scd.sk

Zdroj: scd.sk

Plné znění inzerátu