Publikováno: 12. 1. 2021

Ministerský rada - Samostatné oddělení muzeí

@mkcr.cz

Ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ministerský rada č. 185 – Samostatné oddělení muzeí.

Náplň činnosti:

 • celostátní koordinace a usměrňování správy rozsáhlých kulturních památek a sbírek muzejní povahy
 • vyhodnocování úrovně a příprava návrhů metodických postupů a opatření a další systémové specializované činnosti v dílčích oblastech ochrany kulturního dědictví, kulturních památek, sbírkových předmětů, sbírek
 • muzejní povahy a předmětů kulturní hodnoty 
 • činnosti spojené s metodickým usměrňováním v oblasti ochrany kulturních statků; 
 • vydávání povolení k vývozu sbírkových předmětů do zahraničí v režimu zákona 122/2000 Sb., vedení správních řízení na úseku vývozů sbírkových
 • předmětů do zahraničí u státních organizací (MK i ostatních rezortů)
 • provádění kontrol dodržování zákona č. 122/2000 Sb., v muzeích a galeriích 
 • příprava podkladů ke koncepčním a strategickým materiálům a legislativním návrhům
 • posuzování koncepcí muzeí a galerií a jejich vnitřních norem, týkajících se ochrany a správy sbírek muzejní povahy
 • konzultace se správci sbírek muzejní povahy, vyřizování dotazů a stížností 
 • koordinační činnost v oblasti mezirezortní a mezinárodní spolupráce příspěvkových organizací
 • zpracování odborných vyjádření k mezirezortním nebo vládním materiálům a strategiím 
 • koordinace agendy edukačních aktivit v muzejnictví
 • administrace dílčích projektů v muzejnictví
 • plnění dalších úkolů dle pokynů vedoucího SOM

Termín podání přihlášky je 25. leden 2021.

Více informací zde.

Zdroj: mkcr.cz