Publikováno: 6. 4. 2021

Edukátor/edukátorka v kultuře, pracovník vztahů k veřejnosti

@vcm.cz

Východočeské muzeum v Pardubicích

Východočeské muzeum v Pardubicích vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice Edukátor/edukátorka v kultuře, pracovník vztahů k veřejnosti – úsek prezentace a služeb.

Charakteristika vykonávané činnosti:

  • příprava výukových a výchovných programů pro různé cílové skupiny (ve spolupráci s odbornými pracovníky)
  • tvorba doprovodných muzejně didaktických materiálů a edukačních aktivit k expozicím, výstavám či edukačním programům (ve spolupráci s odbornými pracovníky)
  • vedení agendy objednávek výukových a výchovných programů
  • příprava grantových žádostí a realizace projektů
  • příprava a realizace doprovodných kulturních programů a akcí, jejich organizační, personální, finanční, technické, provozní a jiné zajištění

Termín pro podání přihlášky je 30. duben 2021.

Více informací zde.

Zdroj: vcm.cz