Publikováno: 1. 4. 2021

Dokumentátor v Sekretariátu Historického muzea

@nm.cz

Národní muzeum

Národní muzeum – Historické muzeum vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice Dokumentátor v Sekretariátu Historického muzea.

Pracovní náplň:

  • zajišťování specializované organizační a koordinační činnosti a agendy ředitele Historického muzea (dále HM),
  • ve spolupráci s hlavním kurátorem HM realizování agendy výpůjček a repro smluv v rámci ČR, stanovování odborných podmínek pro jejich realizaci,
  • spolupráce na optimalizaci organizační struktury HM na základě rozboru její struktury,
  • v souladu se spisovým řádem Národního muzea vedení spisové agendy,
  • zajišťování administrativy pro HM, komunikace s dalšími složkami NM,
  • pořizování zápisů z porady vedení HM a sledování plnění zadaných termínů úkolů,
  • vedení agendy sledování docházky pracovníků HM a zpracovávání měsíčních výkazů docházky,
  • sledování agendy cestovních dokladů, faktur a objednávek,
  • vedení adresářů kontaktů HM.

Termín pro podání přihlášky je 18. duben 2021.

Více informací zde.

Zdroj: nm.cz