Publikováno: 18. 2. 2021

Archivář/ka

@NTM

Národní technické muzeum

Národní technické muzeum vypisuje výběrové řízení na pozici Archivář/ka v Archivu Národního technického muzea.

Pracovní náplň:

  • komplexní práce s archiváliemi v oblasti kolejové dopravy, technického školství, exaktních věd, národohospodářství a obchodu
  • akviziční činnost v daných oblastech včetně spolupráce s patřičnými státními archivy
  • zpracovávání/inventarizace přidělených fondů a sbírek dle Základních pravidel pro pořádání archiválií v programu Janus/Elza
  • příprava materiálů pro badatele a komunikace s badateli
  • vypracovávání odborných rešerší
  • příprava archiválií pro digitalizaci, včetně vytváření technických a popisných metadat
  • v kooperaci se specializovaných restaurátorským pracovištěm výběr a příprava archiválií určených k restaurování

Termín pro podání přihlášky je 15. březen 2021.

Více informací zde.

Zdroj: ntm.cz