Publikováno: 24. 8. 2020

Sborník Conservation Ethics Today: Are Our Conservation-Restoration Theories and Practice Ready for the 21th Century?

Sborník příspěvků italsko-polské konference na téma etiky v péči o kulturní dědictví je k dispozici online.

@ecco-eu.org

Konference Conservation Ethics Today: Are Our Conservation-Restoration Theories and Practice Ready for the 21th Century? se konala v roce 2019 v italské Florencii a polském Lublinu. Její tématem byly etické aspekty současného konzervace a restaurátorství. Příspěvky se zabývají teoretickými aspekty etiky konzervace a restaurátorství obecně, praktickou aplikací etiky ve specifických oblastech těchto oborů, případovými studiemi nebo mezioborovou a mezinárodní spoluprácí. Publikace obsahuje i plné znění Florentské rezoluce o mezioborové spolupráci v péči o kulturní dědictví z března 2018.

Sborník Conservation Ethics Today: Are Our Conservation-Restoration Theories and Practice Ready for the 21th Century? (pdf)

SCHÄDLER-SAUB, Ursula; SZMYGIN, Bogusław (eds.) Conservation Ethics Today: Are Our Conservation-Restoration Theories and Practice Ready for the 21th Century? Florencie, Lublin: International Scientific Committee on Theory and Philosophy of Conservation and Restoration, Technická univerzita Lublin, 2019, 462 s.