Publikováno: 15. 11. 2021

Nové odborné publikace na téma role muzeí při řešení klimatické krize

V návaznosti na proběhnuvší konferenci OSN o změně klimatu vydal mezinárodní tým projektu zaměřeného na výzkum možností muzeí řešit klimatickou krizi knihu Reimagining Museums for Climate Action a pomůcku Mobilising Museums for Climate Action

©museumsforclimateaction.org

Samotný projekt Nová podoba muzeí pro klimatickou akci vznikl během Mezinárodního dne muzeí 2020 a kladl si za cíl promýšlet roli muzea jako přední kulturní a společenské instituce při řešení aktuálního globálního problému klimatických změn. V návaznosti na konferenci OSN o změnách klimatu, která v první polovině listopadu 2021 probíhala ve skotském Glasgow a kde projekt uspořádal rovněž výstavu o nových podnětech a vizích, byly vydány tematické texty – kniha, pomůcka a soubor zdrojů – které jsou volně dostupné na stránkách Museums for Cliamte Action. Ty mají ambice stát se průvodci budoucí transformace muzeí do podoby participativních kulturních a společenských institucí umožňujících lépe řešit současné výzvy udržitelného rozvoje.

Kniha nese název Reimagining Museums for Climate Action a pomůcka Mobilising Museums for Climate Action.

Texty, včetně další informací, jsou dostupné ZDE