Publikováno: 18. 10. 2022

Museums as Community Infrastructure

Letošní publikace z řady TrendsWatch, vydaná Americkou aliancí muzeí (American Alliance of Museums), zkoumá z postpandemické perspektivy význam muzeí ve společenské infrastruktuře.

@aam-us.org

Publikace dokazuje význam muzeí ve společnosti na základě jejich příspěvků k pěti pilířům síly a odolnosti komunity:

 • edukace dětí
 • obyvatelná společenství pro naše starší
 • mentální zdraví
 • nouzová reakce tváří v tvář katastrofě
 • kultura udržitelnosti zaměřená na člověka

Formát je navržen prakticky, aby byl okamžitě použitelný a poskytl oporu pro diskuse a rozhodování zaměstnanců muzea, správní rady a všech zúčastněných stran. Každá kapitola:

 • uvádí problematiku
 • navrhuje kritické otázky pro muzea
 • popisuje výzvu
 • shrnuje, jak společnost a muzea reagují
 • představuje rámec pro akci
 • dokumentuje příklady muzeí, která tyto problémy řeší
 • poskytuje další zdroje

Museums as Community Infrastucture

Zdroj: aam-us.org