Publikováno: 5. 1. 2023

Metodický materiál Postupme si dále

Národní památkový ústav vydal tři metodiky věnující se prezentaci a interpretaci kulturního dědictví.

@npu.cz

Rozvíjíme tradici aneb od výkladu k interpretaci poskytuje metodickou oporu a inspiraci pro prezentaci a interpretaci kulturního dědictví prostřednictvím komentovaných prohlídek s průvodcem. Zohledňuje přitom jednak tradici, jednak současné nároky návštěvníků, přístupy k ochraně kulturního dědictví a nové trendy interpretace včetně těch zahraničních.

Mnoho podob interpretace poskytuje nápady, inspirace a metodické postupy, jak doplňovat a proměňovat zaběhnuté způsoby prezentace a interpretace památek, a to včetně forem, které vytvářejí paralelu či alternativu prohlídkám s průvodcem.

Budoucnost minulosti přináší nápady, inspirace a metodické postupy, jak posílit participativní péči o kulturní dědictví prostřednictvím zapojení dobrovolníků a místních komunit. Nabízí též zahraniční zkušenosti a mezioborové vhledy.

Uplatnění metodik v praxi podporují čtyři instruktážní videa určená především začínajícím průvodcům: zde

Zdroj: npu.cz