Publikováno: 25. 10. 2022

Interpretace transgender dědictví v muzeu

Americká aliance muzeí zveřejnila metodiku prezentace a interpretace transgender příběhů v muzeích a kulturních institucích.

Interpretace transgender dědictví v muzeu

Pracovní skupina pro transgenderovou inkluzi Americké aliance muzeí (American Alliance of Museums) zveřejnila metodický materiál, zaměřen na interpretaci a prezentaci tématu transgender lidí v muzeích a kulturních institucích. Metodika je zaměřená na rozpoznávaní a zaměření se na marginalizaci transgenderových a rodově nekonformních lidí v dějinách a politizaci trangenderových identit ve 21. století.

Interpreting Transgender Stories in Museums and Cultural Heritage Institutions (pdf, 28 stran)

Americká aliance muzeí má k dispozici řadu dalších metodik týkajících se trangenderových pracovníků muzeí (např. o přístupu k nim v jednotlivých fázích jejich tranzice a personálních otázkách) nebo vytvoření pozitivního prostředí v muzeu pro pracovníky i návštěvníky z řad LGBTQ+ osob. Všechny metodiky a další zdroje z dílny LGBTQ+ Alliance AAM jsou k dispozici ke stažení zde.

Zdroj: aam-us.org