Publikováno: 18. 10. 2022

Evaluation toolkit for museum practitioners

Publikace z roku 2008 kompiluje do té doby dostupné a relevantní informace a zdroje v oblasti evaluace a přizpůsobuje je muzejnímu prostředí.

visitors.org.ukvisitors.org.uk

Metodický text je tvořen teoretickým rámcem, příklady různých evaluačních metod a případovými studiemi. Poskytuje přehledný vhled do problematiky muzejní evaluace. 

Evaluation toolkit for museum practitioners (pdf, 90 s.)

Zdroj: visitors.org.uk