Publikováno: 19. 11. 2019

Vyhlášení výběrových dotačních řízení z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 2020

@mkcr.cz

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové dotačních řízení z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) II v částech A, B a D na rok 2020.

Samostatné oddělení ochrany kulturních statků Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2020 výběrová dotační řízení v podprogramech ISO/A – Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami, ISO/B – Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví a ISO/D – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí. 

Více informací a formuláře žádostí zde.

Zdroj: mkcr.cz