Publikováno: 10. 9. 2019

Výběrové řízení Nadačního programu Nadace Landek

@nadace-landek.cz

Nadace Landek Ostrava vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení "Nadačního programu roku 2020".

Nadace Landek Ostrava vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení "Nadačního programu roku 2020". Přihlášky a formuláře jsou ke stažení zde.


Případné dotazy je možné zasílat na e-mailovou adresu info@nadace-landek.cz.


Termín uzávěrky přihlášek: 15.10. 2019
 
Budou přijaty projekty v těchto oblastech:

  • Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků
  • Podpora vzdělání, kultury a sportu v regionu

Zdroj: nadace-landek.cz