Publikováno: 12. 12. 2014

Program Evropské unie Kreativní Evropa - Kultura - výzva na podporu evropských platforem vyhlášena

Výkonná agentura EACEA uveřejnila výzvu na podporu evropských platforem z evropského programu Kreativní Evropa − Kultura s uzávěrkou 4. února 2015.

Výkonná agentura EACEA uveřejnila formuláře k žádosti o dotaci z evropského programu Kreativní Evropa - Kultura na podporu zastřešujících evropských platforem s uzávěrkou 25. února 2015. Formuláře a veškeré instrukce najdete v angličtině, němčině nebo francouzštině na:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-2015_en.

Evropské platformy

Toto opatření nabízí podporu kulturním a kreativním organizacím, jejichž cílem je podpora rozvoje nových talentů, podněcování nadnárodní mobility kulturních a kreativních aktérů a děl a snaha zvyšovat uznání a viditelnost tvůrců. Platformy musí navazovat na evropské programy prostřednictvím komunikačních aktivit a strategie budování značky, včetně případného vytvoření značky evropské kvality.

Výše grantu je maximálně 80 % celkových uznatelných nákladů a zároveň nesmí přesáhnout 500 000 eur ročně. Doba trvání grantu je 2 roky. Do platformy musí být zapojeno kromě žadatele dalších 10 členů ze zemí zapojených do programu.

Více na http://www.programculture.cz/cs/site-a-platformy 

Kontakt: Kancelář Kreativní Evropa − Kultura, E kultura@kreativnievropa.cz, T 224 809 118

 

(Zdroj: http://www.culturenet.cz/aktuality/program-evropske-unie-kreativni-evropa-kultura-vyzva-na-podporu-evropskych-platforem-vyhlasena/n:16187/)