Publikováno: 2. 12. 2019

Podpora projektů výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví 2020

@mkcr.cz

Ministerstvo kultury vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotaci v programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví pro rok 2020.

Ministerstvo kultury vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotaci v programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví pro rok 2020.

Dotace budou udělovány v těchto tematických okruzích:

  1. Edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES).
  2. Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů, celoživotní vzdělávání na vysokých školách a vydávání metodických a odborných materiálů pro podporu výchovy a vzdělávacích aktivit v oblasti edukace v kultuře.

Termín podání žádostí je 15. prosince 2019.

Více informací zde.