Publikováno: 3. 10. 2019

Kreativní Evropa - Projekty evropské spolupráce 2020

@kreativnievropa.cz

Výkonná agentura EACEA vyhlásila výzvu na podporu Projektů evropské spolupráce 2020.


Výkonná agentura EACEA vyhlásila výzvu EACEA/32/2019 na podporu Projektů evropské spolupráce 2020 s uzávěrkou 27. 11. 2019 v 17:00 středoevropského času.


Výzva je opět otevřena ve dvou kategoriích - projekty menšího a většího rozsahu. Prioritami zůstávají mobilita, práce s publikem a profesionalizace, integrace migrantů a uprchlíků a projekty pokrývající kulturní dědictví (hmotné i nehmotné).

Seminář pro žadatele se uskuteční 21. 10. 2019 od 14 do 16 hod. v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Seminář je zdarma.


Více informací zde.