Publikováno: 15. 11. 2016

Sborník z přerovského kolokvia: Jak pracuje tým Prezentační a edukační aktivity muzeí jako důvod spolupráce napříč muzejními profesemi

Sborník z přerovského kolokvia: Jak pracuje tým Prezentační a edukační aktivity muzeí jako důvod spolupráce napříč muzejními profesemi

Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (za podpory Komise pro muzejní management AMG ČR, z. s.) a Muzeum Komenského v Přerově, p. o. pořádali ve dnech 27.6 - 28.6 2016 kolokvium na téma prezentačních a edukačních aktivit muzeí jako důvodu spolupráce napříč muzeujními profesemi.

Odborná publikace v elektronické verzi je ke stažení ZDE.

Více informací o průběhu kolokvia se dozvíte na webu Muzea Komenského v Přerově - v příspěvku Vydání sborníku z letošního přerovského kolokvia na sebe nenechalo dlouho čekat.