Publikováno: 21. 1. 2014

TECHNOLOGIE OCHRANY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PŘED POŽÁRY

TECHNOLOGIE OCHRANY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PŘED POŽÁRY
METODIKA VYTVOŘENÁ V RÁMCI PROJEKTU MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY

TECHNOLOGIE OCHRANY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PŘED POŽÁRY

 Tato metodika je určena pro každého, komu není lhostejná ochrana kulturního dědictví před pohromami a především před požárem. Zejména má ale poskytnout pracovníkům muzeí, galerií, knihoven, archivů a památkové péče představu o možnostech požární ochrany jím svěřených objektů a sbírek. Rovněž chce informovat členy hasičského záchranného sboru o specifických podmínkách ochrany objektů kulturního dědictví před požárem. Nezabývá se zákony a vyhláškami, které jsou platné pro tuto oblast, ale věnuje se především technologii požární ochrany, jejíž úroveň je a bude ve stále stoupající míře rozhodující pro ochranu objektů kulturního dědictví.

V metodice jsou shrnuty znalosti, které byly získány v rámci výzkumného projektu Státního ústředního archivu "Ochrana archivních materiálů před živelnými pohromami v síti archivů České republiky", a především na něj navazujícího projektu MK ČR "Technologie ochrany kulturního dědictví před požáry", jehož nositelem bylo Technické muzeum v Brně.

Zdroj: http://mck.technicalmuseum.cz/novinky-a-akce/novinky/odhadnout-riziko-pozaru-lze-nyni-interaktivne