Publikováno: 30. 11. 1999

VYHLÁŠKA č. 187/2007 Sb. kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy

Úplný text vyhlášky č. 187/2007 Sb.,
 

Ke stažení: