Publikováno: 15. 7. 2021

Sustainability in Conservation

Iniciativa zaměřená na podporu udržitelných přístupů v konzervaci kulturního dědictví.

@sustainabilityinconservation.com

Sustainibility in Conservation je mezinárodní iniciativou, která se zaměřuje na vzdělávání a propagaci udržitelných a k životnímu prostředí šetrných metod v konzervaci a restaurování kulturního dědictví. Iniciativa působí v rámci organizace Ki Culture, která se věnuje otázkám ekologie a společenské odpovědnosti v kultuře.

SiC na svém webovém portálu nabízí řadu metodických publikací a návodů pro konzervátory a restaurátory, odkazy na doplňkovou literaturu a tematické konference, konzultace pro studenty předmětných oborů, blog s příspěvky reagujícími na aktuální otázky nebo fórum specialistů. Zástupcové iniciativy se pravidelně účastní mezinárodních konferencí a sympozií.

Webový portál Sustainability in Conservation

SiC na Facebooku a Twitteru