Publikováno: 7. 8. 2017

Museum Crush

Museum Crush je portál věnovaný sdílení novinek o zajímavých objektech, které se nacházejí v muzejních sbírkách. Je tvořen, jak už naznačuje název, milovníky muzeí se záměrem prozkoumat poklady, které se v muzeích nacházejí - od archivů přes muzejní depozitáře, digitální sbírky až po výstavy.

Na portálu Museum Crush můžete nalézt také výčet novinek od tisíce britských muzeí, galerií a paměťových institucí.

Museum Crush