Publikováno: 17. 12. 2013

Múzeum

Metodický, studijní a informační recenzovaný časopis pro zaměstnance muzeí a galerií, který vydává Slovenské národní muzeum od roku 1953 (v letech 1978 – 1988 Ústav slovenských muzeí a galerií /ÚSMaG/)

Časopis Múzeum seznamuje odbornou i laickou veřejnost s informacemi z oblasti muzejnictví, poskytuje prostor pro výměnu zkušeností a zprostředkování poznatků o odborných muzejních činnostech, informuje o výsledcích práce zaměstnanců muzeí a galerií na Slovensku i v zahraničí

Vychází čtvrtletně, náklad 600 kusů

(60 stran, černobílý, obálka barevná, anglické abstrakty článků)

Vydavatel: Slovenské národní muzeum


Adresa redakce:
Slovenské národné múzeum
Časopis MÚZEUM
Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
e-mail: kabinet@snm.sk; tel.: +421 2 20 469 141; +421 2 20 469 147

Odkaz zde