Publikováno: 14. 7. 2022

Viewing Art Mindfully

Ashmoleovo muzeum v Oxfordu připravilo cyklus videí, ve kterých kurátoři představují umělecká díla přístupem mindfulness (všímavost).

Viewing Art Mindfully

Mindfulness, do češtiny někdy překládána jako všímavost nebo uvědomění, je jedním z pojmů, které se staly populárními v posledních letech zejména v souvislosti s dopady pandemie na duševní zdraví. Její principy - plné a záměrné uvědomění si okamžiku bez posuzování, hodnocení či očekávání -  nacházejí uplatnění i v muzeích, zejména těch, která jsou zaměřená na umění. 

Ashmoleovo muzeum v Oxfordu připravilo projekt Viewing Art Mindfully. Jedná se o cyklus videí, ze kterých každé je věnováno jednomu výtvarnému dílu z umělecké sbírky muzea. Každé z videí má délku 16-17 minut, prvních 9 minut je věnovaných cvičení všímavosti s kvalifikovanou lektorkou mindfulness Dr. Ruth Collins. Tu následně vystřídá kurátor a představí příběh svého vybraného díla. Cyklus byl připraven ve spolupráci s Oxford Mindfulness Centre.

Pro Ashmoleovo muzeum to ovšem není první podobný projekt. Na jeho webové stránce můžete najít také návod na "Slow Art" nebo-li přístup , v rámci kterého se divák dlouhou dobu věnuje jednomu uměleckému dílu a pozoruje jeho detaily a pocity, které v něm dílo vyvolává. Techniku Slow Art si můžete vyzkoušet i prostřednictvím několika videí, které muzeum zveřejnilo na svém Twitteru.

Seznam videí Viewing Art Mindfully na YouTube

Více informací zde.

Zdroj: ashmolean.org


Publikováno: 16. 4. 2021

Hnutí Slow Art a muzea

Hnutí chce podnítit návštěvníky ke zpomalení a zamyšlení se nad uměleckými díly.