Publikováno: 1. 12. 2022

Rámování rekonstrukce: Jak v online prostředí sledovat obnovu Evropy po 2. světové válce

Online výstava Rámování rekonstrukce se věnuje obnově Evropy bezprostředně po skončení 2. světové války a ukazuje, jak se první poválečné desetiletí vepsalo do naší vizuální paměti.

Rámování rekonstrukce: Jak v online prostředí sledovat obnovu Evropy po 2. světové válce

Online výstava Rámování rekonstrukce se věnuje obnově Evropy bezprostředně po skončení 2. světové války a ukazuje, jak se první poválečné desetiletí vepsalo do naší vizuální paměti. Vystavené předměty nejsou v tomto případě zavřené ve vitrínách, ale jedná se o filmy a fotografie, které zvou návštěvníky k dalšímu objevování. Mezinárodní tým autorů výstavy se v několika tematických okruzích zaměřuje především na každodennost a veřejný prostor, který bylo po válce potřeba obnovit jak na hmotné, tak i kulturní úrovni. Výstava je přístupná online v českém jazyce a zdarma nabízí multimediální vzdělávací materiály pro studenty a učitele dějepisu.

Výstava Rámování rekonstrukce vychází z mezinárodního výzkumu, do něhož se zapojili vědci a vědkyně z České republiky (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), Německa, Itálie a Francie, kteří společně vytvořili prostor, v němž se setkávají evropské i mimoevropské historické zdroje. Celá výstava, včetně filmových ukázek, je dostupná v pěti jazycích (češtině, angličtině, němčině, francouzštině a italštině) a českému návštěvníkovi nabízí obraz československých poválečných dějin v mezinárodním kontextu. Zaměřuje se především na audiovizuální materiály, které vznikly v prvním desetiletí po skončení 2. světové války, tedy v letech 1945–1956. Ty vytvářejí základní stavební kameny výstavy, na jejichž základě stojí čtyři hlavní témata: Nový svět na plátně věnující se společenské roli kin a dokumentárního filmu; Rekonstrukce minulosti a budování budoucnosti ukazující jak rekonstrukci zničených měst a budování nové infrastruktury, tak vyrovnání se s válečnými zločiny; Uvnitř / bez hranic pojednává o změnách hranic a pohybu uvnitř Evropy i mimo ni a Společnost a každodenní život zkoumá zdánlivě obyčejné činnosti jako jsou volby, práce, vzdělávání a slavnosti.

Důležitou součástí výstavy jsou učební materiály a soubory e-learningových aktivit, které jsou určeny pro studenty ve věku 14 až 18 let, ale lze je přizpůsobit i mladším žákům. Dvanáct hlavních aktivit, které navazují na témata výstavy, je navržených tak, aby v rámci jedné vyučovací hodiny (45 minut) motivovaly studenty ke kritickému pochopení historického tématu. Pět kratších aktivit, které by měly trvat přibližně 15 minut, se věnuje konkrétním filmovým formám. V každém případě jsou studenti vedeni ke kritickému vnímání obrazového a filmového materiálu, což je dovednost, kterou zdaleka nevyužijí jenom v hodinách dějepisu.

Online výstava Rámování rekonstrukce

Více informací zde.

Zdroj: usd.cas.cz