Publikováno: 8. 1. 2019

Muzea a galerie

Muzea a galerie

Muzea a galerie. In: Metodického doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění, II. vydání

DROBNÝ Tomáš a Pavla VYKOUPILOVÁ

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. Praha. 2015, s. 24 – 27.

ISBN 978-80-7068-292-0

 

Specializovaná část vytvořená odborníky na jednotlivé oblasti umění a kultury, obsahuje příklady, rady a návody jak postupovat při spolupráci s dobrovolníky, organizaci dobrovolnických programů a jak minimalizovat případná rizika.

 

Odoborný text ve spolupráci s metodickým centrem pro muzejní edukaci.