Publikováno: 17. 10. 2022

Databáze prvkového složení uměleckých smaltů

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně představuje databázi pomáhající při určení použitých uměleckých smaltů na uměleckých dílech.

Databáze prvkového složení uměleckých smaltů

Cílem této databáze je poskytnout konzervátorům-restaurátorům pomoc při určení použitých uměleckých smaltů na historických i novodobých uměleckých dílech pro jejich interpretaci nebo případnou opravu. Databáze obsahuje celkem 48 vzorků historických a 38 novodobých práškových smaltů. Jedinečná kazeta historických práškových smaltů byla pořízena do sbírky Technického muzea v Brně za účelem dokumentace historie a techniky uměleckého emailu. Obsahuje 86 skleněných ampulí různých značek a provenience, jejichž datace se odhaduje na přelom 19. a 20. století. Při dokumentaci bylo zjištěno, že některé práškové smalty se nachází ve více exemplářích a některé ampule byly prázdné, výsledný počet vzorků je tedy 48. Moderní smalty byly vybrány jako kvalitní umělecké výrobky v rámci interního projektu TMB Umění emailu/technika smaltu, který se zabýval dokumentací a rekonstrukcí historických emailérských technik.
Pro analýzu materiálů byla použita neinvazivní metoda rentgenfluorescenční spektrometrie (XRF), kterou lze pak využít pro neinvazivní průzkum sbírkových předmětů. Pro porovnání výsledků a doplnění obsahu lehčích prvků byla provedena analýza pomocí mikrosondy skenovacího elektronového mikroskopu (SEM-EDS).

Databáze prvkového složení uměleckých smaltů vznikla na základě Institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Technické muzeum v Brně poskytované Ministerstvem kultury České republiky.

Databáze prvkového složení uměleckých smaltů

Zdroj: mck.technicalmuseum.cz