Publikováno: 2. 9. 2013

NEMO – Evropská organizace muzeí

NEMO – Evropská organizace muzeí
Webové stránky Evropské organizace muzeí NEMO poskytují tematické zprávy z muzeí Evropy a dalších světadílů.

 

 

Newsletter informuje zájemce o nejnovějším vývoji v oblastech muzejnictví v rámci celé Evropy.

NEMO – Network of European Museum Organisations

Newsletter NEMO věnovaný úpravě webové stránky

Facebook NEMO