Publikováno: 21. 10. 2016

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ)

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ)
Muzejní institut, který se zabývá vývojem a inovacemi v oblasti řízení muzeí a veřejných sbírek v Polsku. Na stránkách lze mimo jiné najít novinky z polského muzejnictví, databázi polských muzeí nebo zajímavé oborové publikace ke stažení.

Odkaz na stránky: nimoz.pl.