Publikováno: 9. 4. 2013

Deutscher Museumsbund

Deutscher Museumsbund
Německý svaz muzeí, založený v roce 1917, je celoněmeckým sdružením muzeí a zaměstnanců muzeí. Současně je i platformou pro komunikaci muzeí a příznivců muzeí a jejich činnosti.

Nemecký svaz muzeí - Deutscher Museumsbund - zde: