Publikováno: 7. 2. 2014

Virtuální studovna - historie divadla z pohodlí domova

Virtuální studovna (ViS) představuje dlouhodobý projekt realizovaný společně všemi odděleními Divadelního ústavu. Projekt je zaměřený na elektronické zpracování fondů a umožnění on-line přístupu jak k informacím v databázích, tak k digitalizovaným materiálům.
Virtuální studovna - historie divadla z pohodlí domova

Projekt naplňuje několik vzájemně souvisejících cílů:

  • zvýšit badatelský komfort a umožnit on-line přístup k většině našich informačních databází a fondů i z jiných míst než jen ze studoven Divadelního ústavu
  • napomoci ke snadnému a  maximálnímu badatelskému vytěžení informací, které Divadelní ústav uchovává, a to právě možností propojit přístup do databází s přístupem k digitalizovaným archivním materiálům.
  • digitalizací ochránit materiály a dokumenty, ohrožené častým používáním, a umožnit přístup k fondům, které by jinak nemohly být veřejně dostupné vůbec, nebo jen v omezené míře (diapozitivy a negativy nebo historická lístková bibliografie)

V r. 2013 bylo na adrese http://vis.idu.cz spuštěno zcela nové uživatelské rozhraní, byl vytvořen a implementován nový jednotný design. Uživatelé tak dostávají k dispozici jedinečný rešeršní nástroj pro studium českého divadla, všechny dostupné moduly mají rovněž anglickou jazykovou mutaci. Díky naší účasti v projektu Linked Heritage jsou záznamy o digitalizovaných fotografiích rovněž prezentovány v evropské digitální knihovně Europeana.

Virtuální studovna umožňuje přístupy k dokumentačním databázím (divadelní inscenace, festivaly, akce) propojeným s evidencí sbírek a digitalizovaných dokumentů (divadelní fotografie, scénografie, videotéka) a k dalším zdrojům informací a vědeckým výstupům, které Divadelní ústav zpracovává a zpřístupňuje (Česká divadelní encyklopedie, digitalizovaná historická bibliografie, databáze divadelní architektury). Samozřejmou součástí jsou katalog knihovny, audiotéky a registrující článková divadelní bibliografie, které od loňského roku využívají uživatelsky velmi přívětivý systém PORTARO (s funkcemi tohoto systému vás podrobněji seznámíme v příštím vydání Novinek IDU).

Více informací najdete na www.divadlo.cz/virtualni-studovna-historie-divadla-z-pohodli-domo

Zdroj: http://www.culturenet.cz/index.php?cmd=page&type=1&news_id=14341