Publikováno: 16. 7. 2021

Asociace nestátních otevřených památek

Nestátní hrady, zámky, kláštery či galerie se sdružily v nové asociaci.

@asociacepamatek.cz

Asociace nestátních otevřených památek byla založena v roce 2021 a sdružuje provozovatele hradů, zámků, klášterů, poutních míst, technických památek, zahrad a dalších kulturních památek, které jsou v jiném než státním vlastnictví a jsou v pravidelném režimu zpřístupněny pro veřejnost. Tyto památky, přestože nejsou přímo státním vlastnictvím, tvoří nedílnou součást národního kulturního dědictví. Hlavním motivem pro založení asociace nestátních otevřených památek byla především potřeba společné platformy, která má hájit jejich společné zájmy.

Zatím se k asociaci přihlásily dvě desítky památek. Zakládajícími členy jsou třeba zámky Karlova Koruna, Kroměříž či Loučeň, hrady Kašperk, Kost, Svojanov nebo Valdštejn. Kromě hradů a zámků asociace sdružuje i kláštery, poutní místa, technické památky, zahrady a další objekty, které jsou v jiném než státním vlastnictví. 

Jedním z cílů asociace je dostat turisty na navštěvované i začínající památky. Pro sezonu 2021 připravila program zvýhodněných vstupů a slosovatelných hracích karet Třetí za polovic, sedmá zdarma. Spojilo se v něm 65 památkových objektů napříč republikou.

Webové stránky asociace

Zdroj: asociacepamatek.cz; cesky.radio.cz