Publikováno: 21. 5. 2013

Digitalizované knihovny významných evropských i světových přírodovědných institucí zpřístupněny na internetu

Digitalizované knihovny významných evropských i světových přírodovědných institucí zpřístupněny na internetu
Národní muzeum je významným partnerem mezinárodního projektu Biodiversity Heritage Library Europe, který v těchto dnech spustil unikátní portál s neomezeným přístupem k digitalizované dobové i současné přírodovědné literatuře.

Národní muzeum je významným partnerem mezinárodního projektu Biodiversity Heritage Library Europe, který v těchto dnech spustil unikátní portál s neomezeným přístupem k digitalizované dobové i současné přírodovědné literatuře. Portál je propojen s platformou s velkým výukovým potenciálem Biodiversity Library Exhibition, vyvinutou právě Národním muzeem a zpřístupňující digitalizovanou literaturu formou zajímavých témat a v atraktivním designu. Nejen odborníci a studenti, ale i zájemci z řad široké veřejnosti tak mají možnost studovat online třeba digitalizovaná díla Charlese Darwina nebo Alexandra von Humboldta, obdivovat krásu mistrovských děl přírodovědy ze 17. či 18. století i dozvědět se zajímavosti i informace o současném stavu bádání věd o přírodě.

Multifunkční portál s digitalizovanou přírodovědnou literaturou, na jehož fungování spolupracují přední evropská muzea, botanické zahrady, univerzity nebo knihovny, v současné době umožňuje přístup k 6 149 knihám obsahujících přes jeden milion stran od 92 poskytovatelů obsahu. Uživatelské prostředí portálu s inovativním přístupem k vyhledávání je přeloženo do 14 jazyků včetně češtiny.