AKCE 24. 10. 2019 – 25. 10. 2019

Výpověď letokruhů

Mezioborová konference k dendrologii v památkové péči, muzeích v přírodě a dalších oborech.

AKCE 25. 10. 2019

Digital Summit

Jednodenní konference zaměřená na digitální stránku muzeí.
 

AKCE 22. 10. 2019 – 26. 10. 2019

Hands On! Conference 2019

Mezinárodní konference z oblasti dětského vzdělávání v muzeích.

AKCE 24. 10. 2019 – 25. 10. 2019

Výpověď letokruhů

Mezioborová konference k dendrologii v památkové péči, muzeích v přírodě a dalších oborech.