AKCE 24. 10. 2019 – 25. 10. 2019

Výpověď letokruhů

Mezioborová konference k dendrologii v památkové péči, muzeích v přírodě a dalších oborech.

AKCE 22. 10. 2019 – 26. 10. 2019

Hands On! Conference 2019

Mezinárodní konference z oblasti dětského vzdělávání v muzeích.

AKCE 24. 10. 2019 – 25. 10. 2019

Výpověď letokruhů

Mezioborová konference k dendrologii v památkové péči, muzeích v přírodě a dalších oborech.

AKCE 24.10.2019, 10:30

RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ – workshop

Reprízu workshopu pro kurátory a odborné pracovníky odpovědné za správu a ochranu sbírkových předmětů výtvarných sbírek. Workshop je zaměřený na správnou adjustaci uměleckých děl a je doplněn praktickými ukázkami vybraných postupů. Účast na workshopu je zdarma. Kapacita je omezená, rozhoduje datum přihlášky.