AKTUALITA 20. 10. 2011

Stalo se: seminář Stát jako sběratel umění

Pod záštitou paní Miroslavy Němcové, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, uspořádala Národní galerie v Praze ve čtvrtek 13. října 2011 v prostorách Poslanecké sněmovny odborný seminář Stát jako sběratel umění. Účelem semináře bylo zahájit kvalifikovanou veřejnou diskusi o účelu, optimální právní formě, ekonomických podmínkách fungování a zásadách vlastní činnosti státních a veřejných institucí, pověřených získáváním uměleckých děl, odbornou péčí o ně a prezentací uměleckých sbírek.

AKTUALITA 19. 10. 2011

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světěv 2011

Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2011 se v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4 (Praha 4 - Chodovec) koná konference věnovaná problematice spolupráci archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při kvyužívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

AKTUALITA 10. 10. 2011

Seminář: Fotografie I

Česká informační společnost, o. s., pobočka při Národním archivu v Praze pořádá seminář věnovaný problematice audiovizuálních médií v paměťových institucích.

AKTUALITA 27. 9. 2011

Výstava architektonických návrhů

Ještě do 25. října máte čas shlédnout výstavu architektionických návrhů na podobu budoucí expozice Muzea německy mluvících obyvatel v českých zemích.

AKTUALITA 26. 9. 2011

Stavět a tvořit muzea

Ve dnech 6.-8. října 2011 se v Norimberku uskuteční 20. česko-sasko-bavorsko-hornorakouské setkání muzejních opracovníků s tématem Stavět a tvořit muzea.

AKTUALITA 26. 9. 2011

Muzea a digitalizace

Dne 18. října se v Moravském zemském muzeu v Brně uskuteční konference Muzea a digitalizace. Akce bude poté zopakována 25. října v Národním technickém muzeu v Praze.