Publikováno: 3. 12. 2018

Zahájení projektů Národního technického muzea

@NTM

V prostorách budoucího muzea na Masarykově nádraží v Praze ve čtvrtek 29. 11. 2018 byly slavnostně zahájeny projekty Národního technického muzea „Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice II“ a „Restaurování kolejových vozidel ze sbírky Železničního muzea NTM“.

Národní technické muzeum uspělo s těmito projekty za více než 60 milionů Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Specifického cíle 3.1: „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“, kolové výzvy č. 76: „MUZEA II“, která je jedinečnou příležitostí zachování, ochrany, propagace a rozvoje přírodního a kulturního dědictví České republiky.

V případě projektu „Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice II“ je základním záměrem projektu dlouhodobé uchování kulturního bohatství České republiky zkvalitněním uložení a zabezpečení části sbírkového fondu NTM.

 

Více informací naleznete zde

Zdroj: http://projektovakancelar.mkcr.cz/category/vzdelavani/