Publikováno: 17. 1. 2022

Vyplňte dotazník pro projekt mapování městských muzeí ve světě

Mezinárodní výbor pro sbírky a činnosti městských muzeí při Mezinárodní radě muzeí žádá o vyplnění dotazníku pro svůj výzkumný projekt zaměřený na fungování městských muzeí ve světě. 

©https://camoc.mini.icom.museum/

Výzkum probíhá od března 2020 s cílem zmapovat široké spektrum městských muzeí ve světě, a formulovat tak rovněž, čím je městské muzeum dnes. Na projektu se podílí další asociace ASPAC (Asia-Pacific Alliance), NTUE (National Taipei University of Education nebi COMCOL (International Committee for Collecting). Koordinátorkou výzkumu je prof. Francesca Lanzová (Politecnico di Milano a Manchester University).

Projekt City Museum Global Mapping Survey nyní žádá o vyplnění dotazníku a o sdílení v rámci odborné veřejnosti městských muzeí v regionu. Vyplnění zabere asi 30 až 45 minut, přičemž je jej možné vyplnit v anglické, francouzském, španělském, německém, ruském, portugalském, italském, japonském nebo čínském jazyce. Dotazníky zasílejte do 15. února 2022.

Podrobnější informace naleznete zde: CAMOC_City_Museum_Global_Mapping_Project_letter_JAN_2022.pdf

Případně na stránkách projektu: citymuseums-mapping.com