Publikováno: 20. 1. 2022

TheMuseumsLab 2022 – výzva

TheMuseumsLab představuje platformu pro sdílené učení, výměnu a vzdělávání mezi Evropou a Afrikou. Uzávěrka přihlášek je 23. ledna 2022.

@artsmanagement.net

Program je složen ze tří týdenních bloků seminářů probíhajících online i na místě v Berlíně a v Kapském Městě. Semináře vedou zkušení experti a expertky z Afriky a Evropy. Součástí programu je také dvoutýdenní rezidence v jedné z partnerských evropských institucí.

Projekt se soustředí na současné otázky a koncepty v oblasti muzejního managementu, společenského vlivu a zodpovědnosti, transfer a pochopení kulturních specifik (tzv. „localization of content“), ale i praktických aspektů muzeí jako institucí 21. století.

Program je rozdělen do tří tematických modulů:

  • Prolínání dějin a budoucnost kulturní paměti
  • Sbírky a výzkum
  • Komunikace a strategický management

TheMuseumsLab vytvořila podpůrná organizace v oblasti mezinárodní akademické spolupráce German Academic Exchange Service spolu s přírodovědeckým muzeem Museum für Naturkunde v Berlíně a magisterským programem muzejního managementu a komunikace na univerzitě aplikovaných věd (University of Applied Science Berlin) za úzké spolupráce s africkou konzultační skupinou The Advisors.

Formulář s žádostí o zařazení do projektu je třeba odeslat do 23. ledna 2022.

Více informací o předběžném programu a samotném projektu naleznete zde.

Zdroj: artsmanagement.net