Publikováno: 28. 11. 2022

The DASA Award

Zapojte se do soutěže o nejlepší evropské muzeum ve vzdělávacích příležitostech 2023.

@europeanmuseumacademy.eu

O cenu DASA (jedna z Evropských cen muzejní akademie) se mohou ucházet všechna muzea, která se věnují vzdělávání a komunikaci s veřejností inovativním způsobem. To zahrnuje nejen neotřelé koncepty, ale také nevšední výstavní design a scénografii i speciální metody přenosu znalostí. Základním kritériem této ceny je kvalita vzdělávacích příležitostí v komplexní perspektivě: muzeologický koncept, kvalita dějové linie, kreativita designu výstavy a program vzdělávacích aktivit. Zvláštní pozornost je věnována také osobnímu zprostředkování, interaktivní účasti veřejnosti a efektivní kombinaci vzdělávání a zábavy.

Pokyny pro kandidáty:

Sepište dvě stránky ve Wordu v angličtině popisující vaše muzeum, jeho organizační strukturu, způsob financování a evropskou relevanci nebo inovativní aspekty. Soustřeďte se na tyto aspekty:

  • Jaké jsou pricnipy vaší muzeologické koncepce?
  • Jakou roli ve vašm muzeu hraje edukace?
  • Jaké příležiotsti ke vzdělávání nabízíte?
  • Jak byste popsali váš příběh?
  • Jak vaše muzeum poskytuje návštěvníkům vzdělávací příležitosti a jak si ceníte osobního zprostředkování?
  • Jak váš výstavní design (scénografie) obohacuje vaše vzdělávací aktivity?

Uzávěrka přihlášek: 1. 4. 2023

Soutěžní poplatek: 300 EUR

Více o DASA Award

Zdroj: dasa-dortmund.de

Plné znění soutěže a přihláška