Publikováno: 24. 11. 2022

Soutěž Luigi Micheletti Award

Zapojte se do soutěže o nejlepší evropské muzeum v „historickém vyprávění“ roku 2023.

@europeanmuseumacademy.eu

Pro rok 2023 bude v soutěži Luigi Micheletti Award kladen důraz na to, jak muzea zvládají předat svým návštěvníkům dojem minulosti prostřednictvím působivého vyprávění ve svých výstavách. Předpokládá se, že se do soutěže zapojí mnoho typů muzeí, která se chopí příležitosti ukázat, jak jejich narativ utváří ve společnosti lepší povědomí o své identitě a svém místě v historii. 

Kritéria pro projekty přihlášené do soutěže:

Dvě stránky ve Wordu v angličtině popisující vaše muzeum, jeho organizační strukturu, způsob financování a evropskou relevanci nebo inovativní aspekty. Soustřeďte se na tyto aspekty:

  • Jaký druh příběhu chce vaše výstava vyprávět?
  • Co za kreativní a inovativní prvky nabízí váš způsob vyprávění historie?
  • Čím je příběh vaší výstavy poutavý?
  • Jaké různé prostředky vám při vyprávění historie pomáhají?
  • Jak se příběh, který vyprávíte, vztahuje k současné společnosti?
  • Iniciuje vaše výstava debatu a prostor k výměně názorů?
  • Umožňuje to vašemu muzeu fungovat jako místo setkávání?
  • Jaký je dopad vaší výstavy – lokální, regionální, (mez)inárodní?

Uzávěrka přihlášek: 1. 4. 2023

Soutěžní poplatek: 300 EUR

Více o soutěži Luigi Micheletti Award: zde

Plné znění soutěže a přihláška