Publikováno: 15. 7. 2022

Průzkum: City Museum Global Mapping

V posledních desetiletích městská muzea po celém světě přehodnocují své poslání, formy a postupy, aby byla schopná držet krok se současnými potřebami místních obyvatel a podílela se na řešení městských problémů. Projekt City Museum Global Mapping (CMGM) si klade za cíl shromáždit podrobné informace o změnách v těchto institucích.

@camoc.mini.icom.museum

Městské muzeum stojí a působí ve městě, mluví o městě a „myslí“ skrze město. Ať už jsou městská muzea ve svých strategiích, přístupech nebo modelech různorodá, středobod jejich zájmů a aktivit představuje město. Jejich hlavním cílem je přispívat k městskému sociálnímu a kulturnímu rozvoji tím, že se zapojují do různých komunit, spojují lidi a místa a posilují znalosti a povědomí o minulosti, současnosti a budoucnosti svého města.

Cílem výzkumu je zjistit relevantní informace o různých typech městských muzeí po celém světě – kde jsou, co dělají a jak to dělají – zjistit, jak bohatá a rozmanitá jsou v současnosti městská muzea, a poukázat na jejich roli jakožto klíčových aktérů v současných městských sociokulturních scénářích. Výsledkem projektu mají být webové stránky a mapa identifikovaných světových městských. Následně se plánuje vydání doprovodné knihy, která upozorní na některé zjištěné skutečnosti.

Zdroj: camoc.mini.icom.museum