Publikováno: 25. 1. 2022

MOI! Museums of Impact

Na konci tohoto roku by měl být spuštěn sebehodnotící model pro muzea, na kterém již třetí rok pracuje tým evropského kooperativního projektu MOI.

©www.museumsofimpact.eu

Estonské Muzeum okupace a svobody Vabamu bylo prvním muzeem, které v rámci pilotní testovací fáze využilo nový sebehodnotící model, který vytváří mezinárodní tým kooperativního projektu MOI. Ten zaštiťuje Finská památková agentura v kooperaci s širokým mezinárodním týmem, přičemž financování probíhá z programu Kreativní Evropa. 

Cílem projektu je vyvinout sebehodnotící model pro evropská muzea, jimž by byl nápomocen v kritickém zhodnocování jejich provozu a k dalšímu rozvoji jejich činnosti a vůbec schopností držet krok se stále se měnící, rozmanitější, digitálnější a konečně také stárnoucí společnosti. 

Více informací: www.museumsofimpact.eu

Zdroj: ne-mo.org