Publikováno: 19. 10. 2021

Jak se vyvíjí projekt německo-polské muzejní spolupráce?

Na jaře 2022 by měl být ukončen mezinárodní projekt s názvem Německo-polský muzejní dialog, který si klade za cíl posílit mezihraniční kulturní spolupráci Polska a Německa v oblasti muzejnictví.

©museumsbund.de

Na konci roku 2020 byl zahájen projekt muzejní spolupráce mezi několika německými a polskými muzei nazvaný „Německo-polský muzejní dialog“. Jeho hlavním cílem bylo posílit sdílení zkušeností odbornic a odborníků z obou zemí. Německý muzejní svaz a polský Národní institut pro muzea a veřejné sbírky si takto rovněž chtěl připravit půdu pro budoucí přeshraniční projekty a obecně dosud absentující platformu trvale udržitelné spolupráce.

Takto bylo uskutečněno několik společných setkání a seminářů, které v důsledku pandemických omezení probíhaly většinou ve virtuální podobě. Celkově se na setkáních podílí na 30 expertek a expertů z obou zemí, a to celkem z 18 historických, 6 umělecko-historických, 2 etnografických, 2 technických a 1 přírodovědného muzea. Všichni zúčastnění jsou rozděleni do 4 podskupin, v rámci nichž pracují na čtyřech tematických projektech, přičemž zvolená témata jsou: opatrné vztahy, migrace v různých směrech, sousedské výměny a polsko-německé hranice.

V současném bulletinu Německého muzejního svazu byla více přiblížena práce skupiny zaměřené na migraci – v sociálním, geografickém i metaforickém smyslu. Té se účastní Sandra Rosendahl z Nadace Schulpforta a podpůrného spolku Světové dědictví Sály a Unstruty, Beata Kiszel z Muzea v Tarnovských Horách, Babette Weber z Muzejního svazu Labe-Elster, Natalia Byczyńska z Regionálního muzea ve Wągrowce a Natalie Reinsch z Muzejního svazu Dolního Saska a Brém. Jejich práce se zaměřila na dlouhou tradici přesunů a kulturních transferů mezi oběma zeměmi, a to jednak ve středověku, který reprezentují cisterciácké kláštery Pforte v Sasku-Anhaltsku a Łekno na Velkopolsku, jednak po druhé světové válce, ztotožněné zejména fenoménem vystěhování a útěku. Zpracované téma by mělo vyústit v tematickou online výstavu, jež by měla být zveřejněna na stránkách jednotlivých institucí.     

Začátkem příštího roku bude uskutečněno závěrečné setkání. Doposud pionýrský projekt širší, strukturální německo-polské kooperace v muzejní oblasti by tak měl být integrován do kulturní politiky Sítě evropských muzejních organizací NEMO, přičemž obdobná spolupráce se tím nabízí také s dalšími sousedními zeměmi, tedy i česko-německá.

Více o projektu je možné se dočíst na stránkách Německého muzejního svazu nebo v jeho aktuálním bulletinu.