Publikováno: 21. 10. 2022

Culture Moves Europe – výzva na individuální mobilitu umělců a kulturních profesionálů

Program Kreativní Evropy vyhlašuje výzvu na individuální mobilitu umělců a kulturních profesionálů v rámci zemí zapojených do programu.

Culture Moves Europe – výzva na individuální mobilitu umělců a kulturních profesionálů

Výzva na individuální mobilitu zveřejněná v rámci programu Culture Moves Europe poskytuje finanční podporu na cestovní náklady (doprava, ubytování atd.) umělce nebo kulturního pracovníka, který má bydliště v jedné ze zemí programu Kreativní Evropa a jede do jiné země programu Kreativní Evropa, aby zde realizoval projekt s mezinárodním partnerem (organizací nebo jednotlivcem). Mezinárodním partnerem (organizací nebo jednotlivcem) je spolupracující organizace, která souhlasí s tím, že bude hostit jednotlivce nebo více umělců, provede jej/je svým pracovním prostředím a realizuje s ním/nimi projekt.

Cílem výzvy je umožnit umělcům a kulturním pracovníkům internacionalizovat jejich aktivity:

  • Objevovat – objevovat bohaté evropské kulturní dědictví a inspirovat tak jejich kreativitu.
  • Tvořit – spolupracovat na tvorbě s dalšími umělci a kulturními pracovníky v zahraničí.
  • Vzdělávat se – účastnit se neformálního vzdělávání.
  • Propojovat se – rozvíjet a prohlubovat profesní vztahy v zahraničí.

Výzva je otevřena do konce května, ale hlásit se do ní můžete už teď a vyhodnocována bude v pravidelných intervalech.

Více informací zde.

Zdroj: kreativnievropa.cz