Publikováno: 18. 10. 2022

Ceny Europa Nostra 2023

Otevřely se přihlášky do Ceny EU pro kulturní dědictví 2023!

Ceny Europa Nostra 2023

Nejinspirativnější evropští architekti, řemeslníci, odborníci na kulturní dědictví, profesionálové, dobrovolníci, veřejné i soukromé instituce a místní komunity mají  novou šanci získat uznání za své úspěchy v evropské ceně pro kulturní dědictví Europa Nostra 2023.

Cílem soutěže je propagovat osvědčené postupy v oblasti ochrany a zhodnocování hmotného i nehmotného kulturního dědictví, podněcovat výměnu znalostí v celé Evropě, zvyšovat povědomí veřejnosti o evropském kulturním dědictví a jeho ocenění a podporovat další vynikající iniciativy prostřednictvím úspěšných příkladů.

Ceny budou uděleny v pěti kategoriích:

  • konzervace a adaptivní využití,
  • výzkum,
  • vzdělávání, odborná příprava a dovednosti,
  • zapojení občanů a zvyšování povědomí,
  • mistři v oblasti kulturního dědictví.

Oceněno bude až 30 pozoruhodných úspěchů v oblasti kulturního dědictví z celé Evropy. Z nich až 5 vítězů získá Grand Prix s finanční odměnou 10 000 eur. Jeden vítěz získá také cenu veřejnosti Public Choice Award s peněžní odměnou 10 000 eur, a to na základě online hlasování, které provede Europa Nostra, evropský hlas občanské společnosti angažující se v oblasti kulturního dědictví.

Ceny Europa Nostra byly poprvé uděleny v roce 2002 Evropskou komisí a od té doby je pořádá organizace Europa Nostra. Cena je podporována programem Evropské unie Kreativní Evropa.

Další informace a online přihlášky najdete webu European Heritage Awards.

Uzávěrka pro podání přihlášek je 25. listopadu 2022.

Zdroj: europanostra.org