Publikováno: 16. 1. 2018

Výzva k zaslání příspěvků - Call for Papers pro nové číslo MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce prodloužena do 31. března 2018

Výzva k zaslání příspěvků - Call for Papers pro nové číslo MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce prodloužena do 31. března 2018

Časopis MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce vstoupil do 56. ročníku své existence a vyzývá zájemce o zaslání příspěvku do připravovaného aktuálního čísla. Uzávěrka je prodloužena do 31. března 2018. Časopis není institucionálně ani tematicky uzavřen a vítá příspěvky ze všech domácích i zahraničních pracovišť.

Obsah časopisu tvoří především studie, materiály, odborná sdělení, zprávy, recenze a anotace z širokého spektra muzejní problematiky, zejména z teoretické a praktické muzeologie, výstavnictví, konzervátorství, muzejní pedagogiky, práce s veřejností, využití moderních technologií, digitalizace sbírek i problematiky kulturního dědictví obecně. 

Recenzovaný časopis MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce je nejstarším domácím kontinuálně vycházejícím periodikem s výhradním zaměřením na muzejní a muzeologickou tématiku. Časopis vydávaný Centrem pro prezentaci kulturního dědictví při Národním muzeu vychází již od roku 1963. Aktuálně vychází dvakrát ročně v tištěné i elektronické podobě.

 

Uzávěrka pro rok 2018 je:

31. srpna 2018 do 2. čísla.

 

Příspěvky zasílejte na emailovou adresu redakce muzeum@nm.cz.

Více informací o časopise najdete na adrese emuzeum.cz/muzeum.