Publikováno: 14. 12. 2022

Výzva časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory

V příštím roce bude možné přihlásit přísěvky do recenzovaného časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory.

Výzva časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory

Fórum pro konzervátory-restaurátory je odborný recenzovaný časopis vydávaný Technickým muzeem v Brně, publikující původní nebo přehledové články zabývající se péčí o kulturní dědictví z různých perspektiv. Časopis je připravován Metodickým centrem konzervace a Komisí konzervátorů restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky, tudíž se zabývá především tématy konzervace a restaurování sbírkových předmětů pro využití v paměťových institucích.

Časopis je indexován v mezinárodních databázích EBSCO a AATA on-line. Časopis je vydáván v režimu open access, vychází 2 x ročně on-line + 1 zvláštní tištěné číslo.

Termíny:

  • 31. leden uzávěrka pro 1. číslo on-line pro recenzované články
  • 31. březen uzávěrka pro 2. číslo on-line pro recenzované články
  • 10. červen uzávěrka ročníku, týká se všech nerecenzovaných článků a příspěvků do tištěného čísla

Příspěvky zasílejte na tyto adresy: fricova@tmbrno.cz (MCK TMB / Purkyňova 105 / 612 00 Brno)

Více informací o náležitostech příspěvku naleznete zde.

Zdroj: mck.technicalmuseum.cz