Publikováno: 23. 1. 2020

Výzva!

Výzva!

Přispívejte svými články do muzejního časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce

Jste student či odborný pracovník zabývající se muzejní problematikou? Rádi byste někde uveřejnili svůj článek, zprávu z konference aj.?

V časopise Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce máte možnost!

V případě zájmu zasílejte své příspěvky na e-mailovou adresu redakce: muzeum@nm.cz.

 

Více informací o časopise naleznete zde