Publikováno: 24. 6. 2020

Židovské muzeum v Berlíně představilo novou expozici

@ Jewish Museum Berlin. Photo: Yves Sucksdorff

Nová expozice originálně pojatého muzea se zaměří na zdůraznění sbírkových předmětů.

Berlínské Židovské muzeum, postaveno podle návrhu architekta Daniela Libeskinda, bezesporu patří mezi nejzajímavější muzejní budovy. Zatím co prostory a koncepce muzea samotného přilákaly od svého otevření již více než 11 milionů návštěvníků, expozice byla kritizována jako nekoncepční a zastaralá. Muzeum nyní představilo podobu nové expozice, která by měla být otevřena v srpnu tohoto roku.

Pod názvem "Židovský život v Německu: Minulost a současnost" bude návštěvník mít možnost sledovat vývoj židovské komunity na území dnešního Německa od středověku až po dnešek. Nástin historických událostí bude doprovázen uměleckým vyjádřením daných období třeba použitím specifických materiálů na zdech nebo nasvícením. Mimořádný důraz se bude klást na období 30. a 40. let. Na rozdíl od původní podoby bude nová expozice využívat předměty z bohatých sbírek muzea, které byly v předchozím konceptu upozaděny na úkor uměleckých instalací. Aspektům židovské kultury se bude věnovat osm tematických imerzivních prostorů. Součástí muzea bude i nová dětská expozice ANOHA! umístěna v protější budově.

Více o nové expozici Židovského muzea zde.

Fotografie: © Jewish Museum Berlin; Günter Schneider, Yves Sucksdorff

Zdroj: news.artnet.com/exhibitions/redesign-jewish-museum-berlin-2020-1778676