Publikováno: 25. 3. 2020

Koncepce jednotné prezentace České republiky - přehled aktivit muzeí

@mkcr.cz

Ministerstvo kultury se snaží zajistit propojení českých kulturních aktivit v zahraničí a získat ucelený přehled o aktivitách českých muzeí.

V souvislosti se schválením Koncepce jednotné prezentace České republiky v zahraničí českou vládou se Ministerstvo kultury snaží zajistit propojení českých kulturních aktivit v zahraničí a získat ucelený přehled o aktivitách českých muzeí.

Ministerstvo kultury by proto chtělo požádat o případné náměty na nejvýznamnější zahraniční akce. Cílem je vytvořit výhled významných zahraničních aktivit na léta následující, či doplnění stávajících aktivit do roku 2022.

Vaše případné náměty zasílejte na adresu Jan.Holovsky@mkcr.cz, stanovený termín je pátek 27. březen 2020.

Zdroj: culturenet.cz

Zahraniční akce 2020-2024